Contributie

Wanneer je lid wordt van OKK moet je er rekening mee houden dat je naast de maandelijkse verenigingscontributie ook KNGU bondscontributie betaalt, omdat onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

De verenigingscontributie bestaat uit een vast maandbedrag van € 4,50 per lid plus een variabel maandbedrag van € 7,50 per lesuur.
De KNGU bondscontributie wordt ieder jaar vastgesteld door de KNGU en bedraagt voor 2023 € 6,90 per kwartaal voor jeugdleden en € 8,50 per kwartaal voor 16-plussers.

OKK Gorinchem werkt uitsluitend met automatische incasso’s voor de verschuldigde contributies.
De verenigingscontributie wordt maandelijks geïncasseerd en de KNGU contributie wordt per kwartaal geïncasseerd (normaal gesproken in de eerste maand van het kwartaal, dus januari, april, juli en oktober). Bij de eerste incasso wordt tevens € 10,00 inschrijfgeld afgeschreven.

Overzicht van de verschillende tarieven:

 

Bedrag

Vast maandtarief per lid € 4,50
Maandtarief per lesuur (per week) € 7,50
Rustend lid (per jaar) € 35,00
KNGU contributie 2024: leden t/m 15 jaar (per kwartaal)*  € 6,90
KNGU contributie:leden 16 jaar en ouder (per kwartaal)* € 8,50

* De tarieven gelden voor kalenderjaar 2024 en worden voor op de jaarlijkse algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

Enkele rekenvoorbeelden:

  • U bent ouder dan 16 jaar en volgt 1 uur recreatieve gymnastiek per week.
    U betaalt dan € 4,50 + (1 x € 7,50) = € 12,00 per maand verenigingscontributie en daarnaast betaalt u € 8,50 per kwartaal KNGU contributie.
  • Uw kind (12 t/m 15 jaar) volgt op zaterdag een les van 1,5 uur freerunnen.
    U betaalt dan € 4,50 + (1,5 x € 7,50) = € 15,75 per maand verenigingscontributie en daarnaast betaalt u € 6,90 per kwartaal KNGU contributie.
  • Uw kind (t/m 15 jaar) zit bij een wedstrijdgroep en traint 4 uur in de week.
    U betaalt dan € 4,50 + (4 x € 7,50) = € 34,50 per maand verenigingscontributie en daarnaast betaalt u € 6,90 per kwartaal KNGU contributie.

Hier vind je het inschrijfformulier.