ALV 29 september 2021

Turnzaal in aanbouw

Als gevolg van de beperkingen door het Coronavirus heeft ook dit jaar de algemene ledenvergadering nog niet plaats kunnen vinden. Gelukkig is de situatie inmiddels verbeterd, dus we kunnen elkaar weer ontmoeten. We nodigen je graag uit voor de jaarvergadering op woensdag 29 september 2021. We starten om 20.00 uur in de aula van het Fortes Lyceum, Wijdschildlaan 4, 4207 EA te Gorinchem.

Naast het Fortes Lyceum kunt u een blik werpen op de nieuwe sporthal, die in aanbouw is en waar we vanaf begin 2022 gebruik gaan maken van (onder meer) een vaste verende vloer en blokkenbakken voor het oefenen van (af)sprongen. Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 januari 2022 zullen we de sport-turnhal feestelijk openen met zoveel mogelijk leden, betrokkenen en geïnteresseerden in onze vereniging, dus: “Save the date(s)!” 

De agenda van de vergadering is als volgt: 

 1. Opening en ingekomen stukken 
 2. Notulen jaarvergadering 23 september 2020
 3. Verslagen van de diverse commissies over 2020
 4. Conclusie kascommissie en vaststelling jaarrekening
 5. Begroting 2021
 6. Nieuwe huisstijl
 7. Veilig sportklimaat en positief coachen
 8. Huldigen personen/jubilarissen
 9. Rondvraag 
 10. Dankwoord  
 11. Sluiting   

We hopen jullie in groten getale te ontvangen. 

Downloads:

Nieuws Overzicht