Privacybeleid

Als je lid wordt van OKK Gorinchem, hebben we je persoonlijke gegevens nodig om je in te kunnen schrijven in de ledenadministratie van onze vereniging. De persoonsgegevens die we van je nodig hebben zijn: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en een IBAN bankrekening nummer, met bijbehorende NAW gegevens. De leiding van de groep heeft je naam en contactgegevens nodig om te kunnen communiceren. De penningmeester en ledenadministratie zijn verantwoordelijk voor het innen van contributie en hebben daarvoor je bankgegevens en een getekende machtiging nodig.

 

We verzamelen de benodigde informatie via de inschrijf- en wijzigingsformulieren. Als je minderjarig bent, moet één van je ouders of een andere wettelijke gemachtigde voor je tekenen op het inschrijfformulier. De ledenadministratie legt de gegevens vast in het door de KNGU aangewezen softwarepakket. Voor het lidmaatschap van de vereniging en van de KNGU volstaat een enkelvoudige registratie in het door de KNGU geautoriseerde software pakket (op dit moment is dat All United). De KNGU is ervoor verantwoordelijkheid dat de software conform de richtlijnen van de privacy wetgeving functioneert.

 

Medewerkers van OKK Gorinchem vervullen hun taken op vrijwillige basis. Alle betrokkenen die toegang (kunnen) hebben tot informatie uit de ledenadministratie, informeren we over de privacy wetgeving en hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

 

De persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt om te communiceren over les gerelateerde onderwerpen of om te informeren over activiteiten en evenementen die de vereniging organiseert of waaraan we deelnemen. De gegevens zullen niet gedeeld worden met (commerciële) derde partijen.

 

Op het inschrijfformulier van OKK Gorinchem staat vermeld dat je bij inschrijving ook instemt met het gebruik van foto’s (genomen zijn tijdens OKK activiteiten) op social media en onze eigen website. Het doel van deze publicaties is: ondersteunen van de activiteit en/of een sfeerimpressie ervan geven. Het is immers voor de uitstraling van de vereniging van belang om aan geïnteresseerden een beeld te geven van wat we zoal doen.

 

Voor wedstrijdleden geldt dat zij door trainers en/of het wedstrijdsecretariaat moeten kunnen worden ingeschreven voor wedstrijden/toernooien. Hiervoor worden naam en geboortedatum gedeeld met de KNGU of organiserende verenigingen. Bovendien wordt aan wedstrijdleden specifieke toestemming gevraagd voor het regelmatig publiceren van (individuele) foto’s.

 

Voor recreatieleden blijft de passage op het inschrijfformulier van kracht, waarbij we opmerken dat alleen foto’s van groepjes kinderen bij elkaar of waarop kinderen in een onherkenbare pose staan, gebruikt zullen worden en altijd zonder vermelding van namen. Mocht hier toch bezwaar tegen zijn, neem dan contact met ons op, om in goed overleg tot een oplossing te komen. Vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan één van de bestuursleden of mailen naar info@okkgorinchem.nl.