Kids bewegen met plezier

Wat is sportplezier

Wat is sportplezier?

Uit verschillende onderzoeken komt steevast hetzelfde beeld naar voren: kinderen sporten voor hun plezier. Het omgekeerde geldt ook: de voornaamste reden voor kinderen om te stoppen met sport is als het ze geen plezier meer geeft.

Lees meer
Spreidsprong

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen… hoe help ik mijn kind hier bij?

Het gevoel van zelfvertrouwen dat je kind heeft kan van dag tot dag verschillen. Dat komt doordat kinderen hun zelfvertrouwen vaak baseren op oncontroleerbare factoren die buiten henzelf liggen (hoe zijn mijn prestaties ten opzichte van een ander). Jij kan je kind helpen haar zelfvertrouwen te baseren op factoren waar zij wel invloed op heeft.

Lees meer
Warming up turnen

Ouders op de tribune

Ouders op de tribune: de emoties van een toeschouwer

Kinderen hebben een zesde zintuig voor de reactie van hun ouders langs de kant. Zowel voor de verbale als non-verbale reacties. Ze horen elk zuchtje en zien iedere opgetrokken wenkbrauw na een val of fout. Houd je emoties daarom in bedwang na een teleurstellende oefening.

Lees meer
Turnen balk

Omgaan met wedstrijdspanning

Omgaan met wedstrijdspanning… hoe help ik mijn kind hier bij?

Meedoen aan wedstrijden kan bij kinderen spanning oproepen. Kan ik het wel? Doe ik het wel goed? Stel nou dat ik een fout maak? Je kan je kind op een aantal manieren helpen om met deze gevoelens van angst en stress om te gaan.

Lees meer