ALV over het jaar 2023

Aan de leden van Gymnastiekvereniging O.K.K. vanaf 16 jaar en aan ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar

Uitnodiging algemene ledenvergadering over het jaar 2023

Geachte leden van OKK en/of ouders van onze leden, 

Het bestuur van OKK nodigt u hierbij uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 29 mei 2023 in ons OKK home om 19.30uur. We zullen tijdens deze ALV terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het nieuwe sportseizoen.

De ALV is de gelegenheid om met elkaar te kijken hoe het afgelopen jaar was en wat de plannen van het bestuur zijn voor het komende jaar. Uw aanwezigheid en stem is van groot belang om ervoor te zorgen dat wij als bestuur de juiste koers uitzetten en hierdoor voldoen aan de behoefte van onze leden. 

De agenda van de ALV is als volgt:

 1.  Opening en welkom
 2. Vaststellen aantal aanwezige leden
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ALV 10 mei 2023
 5. Jaarverslag
 6. Organisatie OKK
 7. Jaarrekening 2023
 8. Begroting 2024
 9. Vooruitblik seizoen 2024-2025
 10. Indeling wedstrijdturnen
 11. Huldigen jubilarissen / foto
 12. Rondvraag
 13. Sluiting   

De notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering over 2023 kunt u hieronder downloaden. Het financieel verslag is beschikbaar tijdens de jaarvergadering en desgewenst kunt u een elektronische versie opvragen via het mailadres hieronder. Na de sluiting is er natuurlijk gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar bij te praten.

We hopen u te mogen ontvangen!

Downloads: