ALV over het jaar 2022

Aan de leden van Gymnastiekvereniging O.K.K. vanaf 16 jaar en aan ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar

Uitnodiging algemene ledenvergadering over het jaar 2022

Geachte leden van OKK en/of ouders van onze leden, 

Het bestuur van OKK nodigt u hierbij uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 10 mei 2023 in ons OKK home om 19.30uur. We zullen tijdens deze ALV terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het nieuwe sportseizoen.

De agenda van de ALV is als volgt:

 1.  Opening en ingekomen stukken
 2. Voorstellen en benoemen van de nieuwe bestuursleden
 3. Notulen jaarvergadering 8 juni 2022
 4. Organisatie van OKK (diverse commissies)
 5. Conclusie kascommissie en vaststelling jaarrekening
 6. Begroting 2023
 7. Verhoging contributie
 8. Vrijwilligers
 9. Veilig sportklimaat en positief coachen
 10. Huldigen personen/jubilarissen
 11. Rondvraag 
 12. Dankwoord 
 13. Sluiting   

De notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering en de verslagen over 2022 kunt u hieronder downloaden. Het financieel verslag is beschikbaar tijdens de jaarvergadering en desgewenst kunt u een elektronische versie opvragen via het mailadres hieronder. Na de sluiting is er natuurlijk gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar bij te praten.

We hopen u te mogen ontvangen!

Downloads: