ALV op 23 september in het Fortes Lyceum

Omdat de eerder geplande jaarvergadering op 20 maart als gevolg van het Coronavirus niet door kon gaan hebben we een nieuwe datum geprikt. Op woensdag 23 september 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van onze gymnastiekvereniging OKK Gorinchem. We starten om 20.00 uur in de aula van het Fortes Lyceum, Wijdschildlaan 4, 4207 EA te Gorinchem.

 

Vriendelijk verzoek om je aan te melden voor de vergadering door middel van een mail aan: secretaris@okkgorinchem.nl. We zorgen ervoor dat de inrichting van de ruimte voorziet in 1,5 meter afstand tussen de bezoekers. Indien je vergeet je aan te melden, mag je alsnog spontaan komen. We laten alle bezoekers binnen, zolang we voldoende afstand kunnen waarborgen.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 29 maart 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslagen van de diverse commissies over 2019
 5. Conclusie kascommissie en vaststelling jaarrekening
 6. Begroting 2020
 7. Toelichting op en akkoord voor Corona aanpassingen op contributie in 2020
 8. Wijzigingen bestuur (benoeming nieuwe voorzitter)
 9. Huldigen personen/jubilarissen
 10. Vooruitkijken en ontwikkelingen sport-turnhal bij Fortes
 11. Rondvraag
 12. Dankwoord
 13. Sluiting

Hard copies van het financieel verslag zijn beschikbaar tijdens de vergadering. Indien gewenst kunt u dit verslag opvragen door een mail te sturen aan: secretaris@okkgorinchem.nl.

Na het officiële gedeelte is er natuurlijk gelegenheid om informeel met elkaar bij te praten.

We hopen je op 23 september te mogen ontvangen!

Nieuws Overzicht