Coronacrisis & contributie OKK

Wat doen wij als club met de contributie?

 

 

In de afgelopen periode zijn wij allemaal overvallen door de steeds verdergaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Helaas zijn alle verenigingsactiviteiten stopgezet en de verwachting is dat er begin april meer duidelijkheid komt over de duur van de beperkingen voor sportverenigingen.

 

Ondertussen heeft de KNGU laten weten dat zij de inning van contributie op de gangbare wijze zal continueren. Zij adviseert ook clubs om op de reguliere manier contributie te blijven innen en wijst erop dat voor een verandering in de contributie formeel een besluit van de algemene ledenvergadering vereist is. Omdat we voor de maand maart reeds kosten hebben gemaakt, zien wij als bestuur van OKK ook de noodzaak om de contributie voor maart gewoon te innen. Echter, we zijn inmiddels volop aan het kijken voor welke noodfondsen wij in aanmerking komen en welke kosten we voor de vereniging zoveel mogelijk kunnen beperken. Hierbij zijn we afhankelijk van andere partijen. Als de schorsing van activiteiten gedurende april voortgezet wordt, is het onze intentie om de contributie voor april te verlagen (vooruitlopend op formeel akkoord van de ALV, die pas na de coronacrisis gehouden kan worden). Ons doel is de goede balans te vinden tussen het financieel gezond houden van de vereniging (en trainers) en de contributie te beperken ten gunste van de leden. Zodra we duidelijkheid hebben over de hoogte van de contributie voor komende maand(en), zullen we u nader informeren. Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte in deze bijzondere tijden en bovenal een goede gezondheid toe!

 

Bestuur OKK Gorinchem

 

Nieuws Overzicht